Zaměření a cenová nabídka

Nezávazné zaměření v místě stavby a zpracování cenové nabídky poskytujeme zdarma. Technik s klientem projedná nejvhodnější technické řešení, barevnost a požadavky na ostatní příslušenství.


Po odladění všech detailů je s klientem sjednána Smlouva o dílo, která obsahuje přesný návrh konstrukčního řešení, rozsah objednaných výrobků a prací, všeobecné dodací podmínky, způsob úhrady, záruky atp.


Rychlé dodání

Doba dodání našich výrobků začíná od 10 dnů po složení smluvené zálohy. Jsme menší firma a dokážeme výrobu rychle přizpůsobovat a plánovat.